دریافت-مقاله یک مدل چند گونه ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیكی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه های ایتالیا-

هم اکنون فایل با موضوع .مقاله یک مدل چند گونه ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیكی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه های ایتالیا. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./مدل چند گونه ای پارامترهای هیدرولوژیكی شیمیایی بیولوژیکی ,گروه زیستی سالمونید رودخانه های ایتالیا/مقاله یک مدل چند گونه ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیكی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه های ایتالیا/40273108/cz

چكیده

یك آنالیز آماری چند گونه‌ای برای ارزیابی روابط بین یك سرای از پارامترهای زیستگاه رودخانه و تنوع در گروه زیستی سالمونید در 13 ایستگاه جمع‌آوری شده و بخش اصلی آنالیز برای مشخص كردن پارامترهای مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهترین مدل رگرسیون با دو آمار محاسبه می‌شود: Mallows CP و R2، برای مجموعه زیستی ماهی را توضیح می‌دهد. شاخص‌های آماری متنوعی برای ارزیابی كیفیت مدل و توانمندی آن محاسبه می‌شوند. برای تعیین چگونگی فراز و نشیب مدل كه به دلیل ارزیابی مستقل خطاها در پارامترها تغییر كرده است، یك آنالیز دقیقی انجام می‌شود. این تاثیرات اغلب ناچیز هستند. اثبات می‌شود كه ممكن است برای ساده كردن ارزیابی كیفیت زیستگاه از یك مجموعه محیطی استفاده شود.

مقدمه

اهمیت حفظ زیستگاه رودخانه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. تناسب یك سری از الگوها، ارزش زیستگاه را در رودخانه‌های ایتالیایی و تغییرات نتایج مدیریت منابع آبی كشور كه بررسی شده است، را مورد برآورد قرار می‌دهد. مدل‌های زیادی برای ارزیابی نیازهای جاری در سطوح مختلف پیچیدگی‌ها، توسعه یافته‌اند.

مدل‌ها صرفاً از روش‌های هیدرولوژیكی از قبیل Montana (Tennant 1975) یا Baxter (Baxter 1961) دسته‌بندی می‌شوند كه از اطلاعات فقط مربوط به رودخانه و روش‌هایی كه ویژگی‌هخای متفاوت رودخانه را جمعاً تلقی می‌كند، استفاده می‌كند، از قبیل متولوژی Instream Flow Incremental (Bovee 1982) كه هم از اطلاعات هیدرولیكی و هم بیولوژیكی استفاده می‌كند. همچنین مدل‌هایی وجود دارد كه گروه زیستی ماهیان نهری را از شاخصه‌های قابل ارزیابی محیط را انجام می‌دهد و همچنین می‌تواند برای ارزیابی اثر تغییر جریان بر جمعیت ماهی بكار گرفته شود. كمیت جمعیت ماهی می‌تواند یك شاخصی از ارزش زیستگاه رودخانه باشد كه می‌تواند در مورد اقتصاد برای تسهیل تصمیم‌گیری در رابطه با استفاده از آب مورد ارزیابی قرار گیرد.

اگرچه، چون اكثریت مدل‌های موجود برای پیش‌بینی تراكم زیستی كه اهمیت منطقه‌ای و كاربرد زیادی دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیاز برای توسعه‌ی یك شیوه برای پیش‌بینی گروه زیستی خاص، به ویژه در در رودخانه‌های ایتالیایی سالمونید آلپین شناسایی می‌شود.

بنابراین یك مدل برای پیش‌بینی فراوانی سالمونید (توده زیستی در هر منطقه واحد kgha-1) در رودخانه‌های كوه‌های ایتالیایی بر پایه‌ی شاخصه‌های قابل اندازه‌گیری محیط بوده است.

هدف، توسعه یك مدل است كه همانند تنوه توده‌های زیستی مختلف كه در حال حاضر موجود هستند، توضیح داده شود،‌ اما با كوچكترین اطلاعات، بازده موردنظر تجربی را (زمان و پول) مورد بررسی قرار داده‌اند. فلسفه‌ی شیوه‌ی شاخصه‌ی كیفیت زیستگاه (HQI)، روش كاری برای توسعه‌ی مدل بوده است كه از پارامترهای درونی انواع مختلف، از شاخصه‌های حوزه‌ی رودخانه برای عوامل شیمیایی و بیولوژیكی با كاربرد معیار آماری متنوع استفاده می‌كند.


مطالب دیگر:
📎دانلود طرح توجیهی: تولید خوراک دام از پساب کارخانه جات الکل سازی📎دانلود طرح توجیهی: تولید ژلاتین📎دانلود طرح توجیهی: تولید سیستم موقعیت یاب GPS📎دانلود طرح توجیهی: تولید دستگاه تست گاورنر و اکچوایتور📎دانلود طرح توجیهی: تولید شیشه خود تمیزکن📎دانلود طرح توجیهی: تولید قرص قهوه📎دانلود طرح توجیهی: تولید شبه قیر از زباله📎دانلود طرح توجیهی: تولید قفل درب شیشه سکوریت📎دانلود طرح توجیهی: تولید دستگاه قرینه تراش📎دانلود طرح توجیهی: تولید پودر میوه📎دانلود طرح توجیهی: تولید فرآوری زرشک📎دانلود طرح توجیهی: تولید فیلم خام عکاسی📎دانلود طرح توجیهی: تولید فرآوری صیفی جات📎دانلود طرح توجیهی: تولید سیستمهای اعلان حریق📎دانلود طرح توجیهی: تولید کنستانتره زرشک📎دانلود طرح توجیهی: تولید کیت CNG📎دانلود طرح توجیهی: تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری📎دانلود طرح توجیهی: تولید چینی بهداشتی📎دانلود طرح توجیهی: تولید شارژر گاز cng خانگی📎دانلود طرح توجیهی: تولید چای از برگ درخت زیتون📎دانلود طرح توجیهی: تولید کیک غلات حجیم شده📎دانلود طرح توجیهی: تولید کافئین از ضایعات چای📎دانلود طرح توجیهی: تولید بازیافت روی و آلومینیوم از ظروف آبمیوه📎دانلود طرح توجیهی: تولید کیسه خون📎دانلود طرح توجیهی: تولید مولد خانگی بیوگاز استحصال گاز از پسماند غذاهای خانگی و پسابهای صنایع